Otwarty krąg PL / UKR

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie Synapsa w Mrągowie wraz Urzędem Miasta, Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej,…