Zaproszenie do udziału w projekcie – KU SAMODZIELNOŚCI

ZAPROSZENIE do udziału w projekcie KU SAMODZIELNOŚCI realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie SYNAPSA…