Site Loader
Podaruj 1%
Os. Mazurskie 37/2, Mrągowo

MOŻEMY WIĘCEJ. CHCEMY ŻYĆ AKTYWNIE

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie w Mrągowie przy wsparciu organizacji polonijnej Polonia of Long Island w NY.

Jako Stowarzyszenie nawiązaliśmy kontakt i rozpoczęliśmy współpracę z jedną z największych organizacji polonijnych na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych Polonia of Long Island z Nowego Jorku. Dzięki temu możemy realizować autorski projekt MOŻEMY WIĘCEJ. CHCEMY ŻYĆ AKTYWNIE

W niedzielę 10 czerwca, 2018 r. po raz XIX Polonia of Long Island, Inc., zorganizowała Dzień Dziedzictwa i kultury polskiej.  Impreza odbyła się w Lindenhurst Town Square & Gazebo w Lindenhurst, NY.

Uczestnicy spotkania mieli okazję do zabaw, konkursów, oglądania występów muzycznych. Tradycją Dni jest aukcja oraz loteria fantowa, z której dochód przeznaczany jest na cel charytatywny. Jako Stowarzyszenie braliśmy udział w przekazaniu specjalnie przygotowanego zestawu darów na aukcję oraz stół z pamiątkami z Mrągowa ofiarowanych na ten cel przez Panią Burmistrz Miasta Mrągowo,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie, klasę 8B rocznik 1988 – Mrągowo, Szkołę Specjalną Przysposabiająca do Pracy w Mrągowie oraz podopiecznych i opiekunów Stowarzyszenia “SYNAPSA.”

W tym roku całkowity dochód z aukcji oraz z loterii przeznaczony został na nasze Stowarzyszenie.

Rodakom z USA serdecznie dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych.

Dzięki przekazanej dotacji wsparliśmy finansowo jedną z naszych podopiecznych (pieniądze przeznaczone będą na rehabilitację i zakup potrzebnych przyrządów) oraz realizujemy autorski projekt MOŻEMY WIĘCEJ. CHCEMY ŻYĆ AKTYWNIE

W ramach projektu planujemy przeprowadzenie:

  • treningów umiejętności społecznych przygotowujących do korzystania z miejsc użyteczności publicznej oraz praktyczne wyjścia do urzędów, lokali, instytucji kultury,
  • cyklu edukacyjnego związanego z kształtowaniem postaw prozdrowotnych, zagrożeniami wynikającymi z zachowań ryzykownych, wpływem używek na zdrowie oraz rozwijających zainteresowania zdrowym stylem życia, radzeniem sobie ze stresem, odpowiedzialności za własne zdrowie, w tym psychiczne,
  • zajęć artystycznych rozwijających zainteresowania i umiejętności korzystania z różnorodnych technik plastycznych; form teatralnych,
  • indywidualnej terapii EEG Biofeedback ukierunkowanej na zwiększenie kreatywności, polepszenie koncentracji uwagi, pamięci, zwiększenie odporności na stres, zahamowanie lęków, zwiększenia pewności siebie, zmniejszenie agresji, polepszenie zachowania, rehabilitację widzenia, zaburzeń psychoemocjonalnych,
  • indywidualnej terapii logopedycznej ukierunkowanej na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych (w tym artykulacyjnych).

Post Author: admin

Skip to content