Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie Synapsa w Mrągowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://www.synapsa-mragowo.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018. 11. 05
Data ostatniej aktualizacji: 2022.02.19

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Narzędzia ułatwień dostępu na stronie internetowej:

Przycisk (ikona niepełnosprawnego na górze strony po prawej) umożliwiający szybką zmianę wyglądu strony poprzez:

 • Powiększenie tekstu
 • Pomniejszenie tekstu
 • Zmianę skali szarości
 • Zmianę kontrastu na wysoki
 • Zmianę kontrastu na negatywny
 • Zmianę tła na białe
 • Podkreślenie linków
 • Zmianę na prostą czcionkę

Niedostępne elementy i treści

 • Filmy zamieszczone na stronie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.
 • Zamieszczone grafiki nie posiadają tekstu alternatywnego. Planujemy dodać te elementy do połowy 2022 r.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021-11-30
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-01-19

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!
W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na stronie internetowej https://synapsa-mragowo.pl są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Alicja Nowicka. Możesz skontaktować się z nią mailowo
– alicjanowicka@op.pl lub telefonicznie – 508 119 296

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

W przypadku, gdy odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Jeżeli do naszych działań nadal będziesz mieć uwagi związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie Synapsa 11-700 Mrągowo ul. Kopernika 2c

 • Siedziba stowarzyszenia mieści się w budynku Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej. Do budynku prowadzi jedno wejście główne, możliwość skorzystania z wejścia bocznego. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku. Przy wejściu znajduje sie winda, która zapewnia dostęp do siedziby stowarzyszenia.
 •  Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia, w tym większość toalety.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń wykorzystujących j. Braill’a.
 • Na terenie MCAL nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Aby skutecznie komunikować się z nami można również:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie Synapsa 11-700 Mrągowo ul. Kopernika 2c
 • wysłać e-mail na adres: synapsa@synapsa-mragowo.pl
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 89- 741-20-20
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Stowarzyszenia w poniedziałek w godzinach 14.00-16.00 i w środę w godzinach 10.00-15.00
 • wysłać wiadomość SMS/ MMS na numer telefonu 508 119 296

Aplikacje mobilne

Nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej