EEG Biofeedback

EEG Biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych w mózgu fal, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej. Jest to metoda, dzięki której pacjent ma możliwość wglądu w to co dzieje się w jego organizmie i uczenia się jak wpływać na jego stan.

Trening biofeedback poprawia pamięć i motorykę ciała, zwiększa koncentrację uwagi, polepsza samopoczucie i wiarę we własne możliwości.

Osobie poddawanej treningowi terapeuta przykleja do głowy i uszu elektrody komputerowego aparatu elektroencefalograficznego zapisującego przebieg fal mózgowych. Na swoim monitorze widzi je w postaci wykresu, podczas gdy na drugim ekranie badany obserwuje emisję tych fal w postaci bardziej przystępnej wideogry. Oto np. widzi samochód jadący za innym pojazdem. Musi skoncentrować swoją uwagę na prowadzeniu tego samochodu, czyli utrzymaniu go na właściwym torze i z odpowiednią prędkością, tak by dystans między obu pojazdami się zmniejszał. Jeśli robi to skutecznie, komputer sygnalizuje to dźwiękiem i nagradza punktami. Do mózgu dociera informacja zwrotna o tym, jakie fale mózgowe przeważają w danym momencie. Mózg, czuły na pochwały, dostosowuje się do tych wskazówek i uczy się optymalnej pracy. Kilka lub kilkanaście treningów pozwala utrwalić osiągnięte efekty, poprawić myślenie i pamięć.
Biofeedback nie tylko dla zdrowych

EEG biofeedback wspomaga leczenie:
• zaburzeń psychosomatycznych,
• chorób neurologicznych i psychicznych, np. stanów lękowych, natręctw, depresji,
• zespołu chronicznego zmęczenia,
• bulimii i anoreksji.
Powodując szybsze powstawanie nowych połączeń w mózgu, jest wysoce przydatny w terapii:
• nadpobudliwości psychoruchowej,
• zaburzeń procesu uczenia się,
• dysleksji,
• zaburzeń zachowania,
• napięć wewnętrznych,
• tremy i niedostatecznej samooceny.
Wspomaga leczenie:
• padaczki,
• autyzmu,
• niektórych form upośledzenia umysłowego
• parkinsonizmu.

Cennik

Poradnictwo - bezpłatne, po uprzednim umówieniu terminu spotkania
tel. 691 946 069 lub 510 633 371; telefon czynny w godzinach dyżuru: poniedziałek 15:00 - 17:00

Diagnoza terapii EEG Biofeedback - 150 zł

Sesja terapeutyczna - 80 zł za godzinę zegarową

Opłata uiszczana jest na rachunek bankowy Stowarzyszenia Synapsa