Site Loader
Podaruj 1%
Os. Mazurskie 37/2, Mrągowo

„Łap radość i działaj z pasją”

Zadanie publiczne  realizowane w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
Od zależności ku samodzielności ” - edycja 2022

W ramach konkursu „Od zależności ku samodzielności” otrzymaliśmy z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie naszego projektu „ ŁAP RODOŚĆ I DZIAŁAJ Z PASJĄ”

Projekt Stowarzyszenia polega na stworzeniu warunków dla aktywnego życia dla 20 osobowej grupy osób niepełnoletnich i pełnoletnich (w wieku od 7 roku życia do 35 roku życia) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z terenu powiatu mrągowskiego, poprzez: oddziaływanie na rodzinę, organizację czasu wolnego, rehabilitację społeczną, terapie specjalistyczne, rozwój zainteresowań oraz promocję zdrowego stylu życia. Celem projektu jest poprawa psychospołecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością umysłową dzięki wzmocnieniu i poszerzeniu oferty tworzenia sieci oparcia społecznego w zakresie poprawy sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów. Ponadto będzie to przygotowanie osób niepełnosprawnych do odnajdywania się w różnych życiowych sytuacjach poprzez kształtowanie i wzmacnianie określonych wyznaczników przystosowania. Wzmacnianie motywacji w kierunku rozwoju zainteresowań i umiejętności, prowadzone również poprzez praktyczną naukę, treningi w warunkach warsztatowych oraz naturalnych, wpłynie pozytywnie na samoocenę uczestników oraz będzie prowadziło do ich aktywności, a w konsekwencji do usamodzielniania.

Post Author: admin

Skip to content