Nasze Stowarzyszenie powstało w 2001 roku. Ideą jego utworzenia było przekonanie, że rodzina, w szerokim pojęciu, potrzebuje specjalistycznego wsparcia i pomocy z uwagi na zdarzenia, jakie mogą jej dotyczyć. Członkami stowarzyszenia zostali ludzie, którzy w swojej pracy zawodowej pracowali na rzecz dziecka, rodziny i mieli świadomość, czego tak naprawdę rodzinie brakuje.

W początkowym okresie nasze działania opierały sie wyłącznie na pracy wolontariuszy. Tymi wolontariuszami byliśmy właśnie my. Poświęcaliśmy swój wolny czas na rzecz lokalnej społeczności, z naciskiem na rodzinę i jej problemy. Zaczynaliśmy od organizacji festynów i koncertów charytatywnych, aby pozyskać środki na organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin, którymi opiekowaliśmy się, dla dzieci powodzian z południa Polski. Dzięki współpracy z instytucjami z Warszawy mogliśmy spełniać marzenia dzieci w okresie świąt Bożego Narodzenia. Pracownicy tych instytucji, podobnie jak aktualnie akcja Szlachetnej Paczki, zgodnie z listami dzieci do Mikołaja, spełniali ich marzenia.

Z czasem zaczęliśmy tworzyć swoje projekty o dłuższym czasie trwania. Jednym z nich był projekt Otwarty Krąg realizowany na terenie Sorkwit przy współpracy z Parafią Ewangielicko-Augsburską, która dała nam lokal oraz zapewniła dzieciom ciepłą kolację. Prowadziliśmy tam świetlicę, w której dzieci oprócz zabawy miały zapewnioną pomoc w nauce, logopedyczną oraz wsparcie psychologiczne, również skierowane do rodziców tych dzieci.

Z czasem nasze działania zaczęły funkcjonować w trybie ciągłym dzięki pisanym projektom i uzyskiwanym środkom finansowym. Zapewnialiśmy więc pomoc rodzinie w kryzysie poprzez mediacje, zapewnialiśmy możliwość podnoszenia kompetencji wychowawczych rodziców, kompetencji społecznych osób z niepełnosprawnościami, aby mogły sprawnie funkcjonować w dzisiejszej rzeczywistości. Podejmowane działania miały na celu uzdrowienie, wzmocnienie i uaktywnienie rodziny.

W 2004 r. zostaliśmy organizacją pożytku publicznego, co pozwoliło nam pełniej realizować zadania statutowe. Z czasem powołaliśmy Ośrodek Mediacyjny. Szerzenie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów spowodowało, że Synapsa została skojarzona ściśle z mediacją, że w Mrągowie stała się znana i dostępna ta forma pomocy . W latach 2009 - 2015 organizowaliśmy cykliczne konferencje z okazji dni mediacji, które kierowane były do sędziów, kuratorów, pedagogów, specjalistów-biegłych sądowych, nauczycieli, pracowników socjalnych, rodzin zastępczych, młodzieży, studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Przez wieloletni okres naszego funkcjonowania zdobyliśmy doświadczenie, udoskonaliliśmy nasze kompetencje, aby aktualnie móc zaoferować odbiorcom naszych usług pomoc specjalistyczną najwyższej jakości.