Site Loader
Podaruj 1%
Os. Mazurskie 37/2, Mrągowo

Udział w projekcie Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej
drogowskazem do aktywności mieszkańców

W listopadzie  2018r Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie SYNAPSA  rozpoczęło cykl zajęć psychoedukacyjnych skierowanych do mieszkańców Mrągowa.
Zajęcia te odbywają się w ramach projektu „ Mrągowskie Centrum Aktywności lokalnej drogowskazem do aktywności mieszkańców” realizowanego w Mrągowie przez Centrum Szkoleniowo- Konferencyjen  ANIMATOR z siedzibą w Morągu.
Projekt ten współfinansowany jest ze srodków Uni Euopejskiej w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020.
Beneficjentami  projektu „MCAL drogowskazem do aktywności  mieszkańców”  są mieszkańcy Mrągowa, zakwalifikowani do projektu  według  ustalonych przez  realizatora kryterów .

Zajęcia realizowane przez Stowarzyszenie SYNAPSA obejmują szereg działań mających na celu  aktywizację społeczną , rozwijanie kompetencji społecznych, trening interpersonalny, wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości uczestników projektu. Poprzez  trening psychoedukacyjny  uczestnicy projektu uczą się radzenia sobie ze stresem, przezwyciężania problemów życiowych, określania celów i dążenia do nich, asertywności, wystąpień publicznych i prezentacji.

Post Author: admin

Skip to content