Site Loader
Podaruj 1%
Os. Mazurskie 37/2, Mrągowo

" Razem damy radę"

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach wsparcia zadania publicznego w zakresie " Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym, dotkniętych dysfunkcją i kryzysem."

Projekt ten jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, borykających się z problemami: dotkniętych niepełnosprawnością dziecka lub rodzica oraz rodzin wielodzietnych.  Będą to rodziny potrzebujące wielokierunkowego specjalistycznego wsparcia w postaci mediacji, poradnictwa rodzinnego, terapii specjalistycznych, w tym ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów występujących w danej rodzinie, jako najlepszym środowisku opiekuńczo-wychowawczym dla dzieci, w celu wzmocnienia małżeństwa do radzenia sobie z trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym i umacnianiu w macierzyństwie i ojcostwie. Preferowane będą rodziny, w których występuje konieczność opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym lub niepełnosprawność rodzica oraz rodziny wielodzietne ze względu na to, że wymagają one specjalnej uwagi i tworzenia otoczenia szczególnie przyjaznego, gotowego do kompleksowego wsparcia.

Rodzina wielodzietna lub rodzina dotknięta niepełnosprawnością spełnia zadania opiekuńcze wobec dzieci w sposób prawidłowy, jeśli uzyskuje odpowiednią pomoc. Obszarami pomocy w rodzinie będzie wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów życia codziennego i kształtowaniu umiejętności postępowania w sytuacjach kryzysowych, pełniejsze wykorzystywanie zasobów oraz oddziaływanie na sieć wsparcia. Nastąpi wzrost dostępności i skuteczności wsparcia poprzez świadczenie zintegrowanych usług społecznych w formie zdeinstytucjonalizowanej pracy z rodziną.

Projekt realizowany  do końca 2021r.

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie SYNAPSA
11-700 Mrągowo, ul. Kopernika 2C
www.synapsa-mragowo.pl tel. +48 741 20 20

Post Author: admin

Skip to content