Szkolenia

Prowadzimy szkolenia skierowane do:

- dzieci, młodzieży, pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych i nauczycieli z zakresu FAS (alkoholowy zespół płodowy), komunikacji interpersonalnej, mediacji;

- rodzin zastępczych zgodnie z programem autorskim "Nie będziesz sam";

- nauczycieli i terapeutów doskonalące umiejętności pracy z osobami z niepełnosprawnością;

- osób z niepełnosprawnością doskonalące ich kompetencje społeczne.

Zakres i treści programowe zawsze uwzględniają oczekiwania i potrzeby grup szkoleniowych.
Terminy szkoleń są uzgadniane każdorazowo z zamawiającym. Ceny szkoleń negocjowane.
Oferujemy metody aktywizujące, warsztatowe wykorzystując takie metody jak; burza mózgów, mapa mentalna, dramy, analizę przypadku.