Terapia logopedyczna

Logopedia to nauka, która zajmuje się mową. Logopedzi korygują różnego rodzaju wady wymowy, kształtują prawidłowe wymawianie poszczególnych głosek, leczą zaburzenia komunikacji językowej, a w przypadku utraty lub braku mowy – nauczają jej.

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie). Logopeda to nie tylko terapeuta od wad wymowy. Pomaga określić i usunąć bariery w komunikacji językowej, które mogą zaburzać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka.

Praca z osobami w różnym wieku, zarówno przedszkolnym jak i szkolnym, a także dorosłymi.

Diagnoza i terapia logopedyczna prowadzona w gabinecie logopedycznym skierowana jest do:
• wszystkich, którzy mają jakiekolwiek pytania i wątpliwości dotyczące mowy,
• osób mających wady wymowy,
• osób z porażeniem mózgowym,
• osób z niepełnosprawnością intelektualną
• osób z zespołem Downa,
• dzieci wymagających wczesnej stymulacji logopedycznej,
• dzieci z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy,
• dzieci dyslektycznych i zagrożonych dysleksją,
• dzieci zagrożonych autyzmem oraz posiadających zaburzenia ze spektrum autyzmu,
• dzieci z zespołem Aspergera,
• dzieci z alalią,
• dzieci z afazją dziecięcą,
• dzieci z FAS (Alkoholowym Zespołem Płodowym),
• dzieci chcących nauczyć się czytać oraz poprawić jakość funkcji poznawczych.

Kiedy należy iść z dzieckiem do logopedy?
Zawsze wtedy, gdy intuicja podpowiada nam, że coś jest nie tak – rodzice zawsze najlepiej czują, że rozwój ich dziecka nie przebiega prawidłowo.
Na wizytę u logopedy nigdy nie jest zbyt wcześnie.
Pamiętaj, że wczesna wizyta u specjalisty i rozpoznanie problemu może zapobiec rozwojowi i utrwalaniu się zaburzeń mowy u Twojego dziecka. Dlatego powinieneś skorzystać z rady specjalisty, gdy zastanawiasz się, czy rozwój mowy twojego dziecka jest prawidłowy. Logopeda stwierdzi, czy istnieje jakiekolwiek zaburzenie komunikacji językowej oraz odpowie na wszystkie trapiące cię pytania związane z rozwojem mowy u dziecka. Udzieli także fachowych porad na temat prawidłowego rozwoju mowy oraz wskaże odpowiednie ćwiczenia, które zachęcają dzieci do wyraźnej wymowy.

Nowoczesna logopedia analizuje mowę rozumianą jako przekazywanie i odbiór informacji, czyli porozumiewanie się. Zaburzenia mowy powstają na różnym tle, dlatego nasi terapeuci – by je zdiagnozować, a potem leczyć – mają gruntowną wiedzę z zakresu medycyny, psychologii, pedagogiki. Są też osobami z dużym doświadczeniem zawodowym, również w pracy z dziećmi i osobami z niepełnosprawnościami.
Po zdiagnozowaniu pacjenta logopeda ustala plan działania i rozpoczyna się terapia, zawsze dostosowana do możliwości i potrzeb każdego pacjenta. Standardowe spotkanie (40–60-minutowe) obejmuje: sprawdzenie opanowania zadanych ćwiczeń, wprowadzenie nowego materiału, ćwiczenia rozwijające funkcje poznawcze, udzielenie instruktażu dotyczącego materiału do utrwalenia w domu. Terapeuta w trakcie ćwiczeń wykorzystuje interesujący i ciekawy materiał dydaktyczny dostosowany do wieku i potrzeb badanego.

Rezultaty terapii logopedycznej zależą m.in. od rodzaju wady, czasu rozpoczęcia leczenia oraz zaangażowania i wytrwałości pacjenta.

Cennik

Poradnictwo - bezpłatne, po uprzednim umówieniu terminu spotkania
tel. 535 527 telefon czynny w godzinach dyżuru: czwartek 15:00 - 17:00

Diagnoza logopedyczna - 150 zł

Sesja terapeutyczna - 80 zł za godzinę zegarową

Opłata uiszczana jest na rachunek bankowy Stowarzyszenia Synapsa