Podejmujemy szereg działań na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do szczęśliwego życia w rodzinie. Rodzina to najważniejsze miejsce na ziemi, to tam jako dzieci przygotowujemy się do życia w dorosłym świecie. Zadbajmy więc o jej jakość.

Warsztaty i szkolenia

Mediacja i poradnictwo