Site Loader
Podaruj 1%
Os. Mazurskie 37/2, Mrągowo

ZAPROSZENIE do udziału w projekcie KU SAMODZIELNOŚCI

realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie SYNAPSA w Mrągowie w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego

przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

*polegającego na prowadzeniu grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu:

*nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

*rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,

*usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

Wszystkich chętnych zapraszany do kontaktu - 897 412 020

 

Post Author: admin

Skip to content