Site Loader
Podaruj 1%
Os. Mazurskie 37/2, Mrągowo

ZAPROSZENIE do udziału w projekcie
ŚWIETLICA OTWARTYCH DRZW

realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie SYNAPSA w Mrągowie w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób powierzonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Czy Twoje dziecko w wieku szkolnym doświadcza trudności w funkcjonowaniu w grupie?

Zapraszamy na spotkania, dzięki którym Twoje dziecko:
* będzie mogło uczestniczyć w zajęciach ze specjalistami prowadzącymi Trening Umiejętności Społecznych
* nauczy się efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego

Wszystkich chętnych zapraszany do kontaktu - 897 412 020

Post Author: admin

Skip to content