Site Loader
Podaruj 1%
Os. Mazurskie 37/2, Mrągowo

ZAPROSZENIE do udziału w projekcie SIŁA W RODZINIE

realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie SYNAPSA w Mrągowie w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób powierzonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Twoja rodzina liczy co najmniej 3 dzieci?
Czujesz, że przyda Ci się wsparcie?

Zapraszamy na spotkania, dzięki którym:

 • wzmocnisz Swoje małżeństwo do radzenia sobie z trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym
 • umocnisz Swoje kompetencje rodzicielskie
 • Twoje dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach ze specjalistami, np.:
  - prowadzącymi terapie pedagogiczne, logopedyczne , TSR
  - doradcą zawodowym
  - trenerem TUS

Wszystkich chętnych zapraszany do kontaktu - 897 412 020

Zapraszamy do udziału w projekcie SIŁA W RODZINIE realizowanym przez nas w ramach  zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, powierzonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Obszarami pomocy w rodzinie będzie wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów życia codziennego i kształtowaniu umiejętności postępowania w sytuacjach kryzysowych, pełniejsze wykorzystywanie zasobów oraz oddziaływanie na sieć wsparcia oraz zapewnienie dostępności do pedagogicznych terapii specjalistycznych.

 1. Projekt jest realizacją zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku.
 2. Zadania wskazane w ogłoszeniu konkursowym Załącznik Nr 6 do Uchwały nr 3/23/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. wpisują się w zadania wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 3. Projekt skierowany jest do 5 rodzin wielodzietnych w trudnej sytuacji życiowej wymagającej wzmocnienia w pełnieniu ról rodzicielskich, w tym około 20 osób niepełnoletnich.
 4. Projekt zakłada wielokierunkowe wsparcie specjalistyczne, odnoszące się zarówno do rodziny jak i członka tej rodziny indywidualnie, w formie  usług pedagoga rodzinnego oraz realizacji poradnictwa, terapii oraz indywidualnych i grupowych zajęć specjalistycznych, wynikających z diagnozy potrzeb.
 5. Zasięg terytorialny: teren powiatu mrągowskiego.
 6. Okres realizacji projektu: 01.05.2022r. - 30.09.2022r.
 7. Beneficjenci będą mieli zagwarantowany dostęp do potrzebnych im specjalistów w gabinecie w siedzibie Stowarzyszenia lub w razie konieczności specjaliści mogą dojechać do domu podopiecznego.
 8. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Post Author: admin

Skip to content