Site Loader
Podaruj 1%
Os. Mazurskie 37/2, Mrągowo

ZAPROSZENIE do udziału w projekcie SIŁA JEST W NAS

realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie SYNAPSA w Mrągowie w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób powierzonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uważasz, że Twoja rodzina znajduje się w trudnej, kryzysowej sytuacji?
Wychowujesz dziecko ze zdiagnozowanymi deficytami rozwojowymi, objęte obowiązkiem szkolnym?

Zapraszamy na spotkania, dzięki którym:
* umocnisz Swoje kompetencje rodzicielskie
* Twoje dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach ze specjalistami prowadzącymi terapie pedagogiczne, logopedyczne

Wszystkich chętnych zapraszany do kontaktu - 897 412 020

Post Author: admin

Skip to content